» Kultūras centrs » Amatiermākslas kolektīvi » Kori » Vidzeme » Jauktais koris "Vidzeme"

Jauktais koris "Vidzeme"


Jauktais koris "Vidzeme"


Kora diriģents Artūrs Švarcbahs un Rihards Lapiņš

    „Vidzeme” ir visciešāk ar Cēsu kultūras centru saistītais koris, kurš savu darbību sācis vēsturiskajā Raunas ielas namā, to turpina jau 73. sezonu. Mainījušies dziedātāji un diriģenti, bet nemainīga vērtība palikusi dziesma. Koris dziedājis visos dziesmu svētkos, piedalījies pilsētas, rajona un republikas pasākumos, starptautiskos koncertos. 
    Koris ir ļoti draudzīgs, kā viena ģimene un šobrīd tas ir īpaši svarīgi. Kā atzīst koristi, tad nevienu ar varu uz kori atvilkt nevar – ja patīk kolektīvs, tad paliek uz ilgu laiku, ja nē – meklē laimi citur. Šobrīd ”Vidzemes” sastāvā dzied vairākumā vidējās paaudzes cilvēki un visi turas kopā. Tradīcijas veido kora garu, tām vienmēr ir bijusi nozīmīga vieta kora sadzīves stiprināšanā. Viena no skaistākajām ir sveikt dalībnieku viņa pirmajā koncertā, sveikti koristi dzīves nozīmīgās jubilejās. Sezonu noslēdzot, koris dodas ekskursijā, atpūšas pie jūras.
    Skaistākie brīži korim vienmēr ir un būs dziesmu svētki, arī Baltijas un Ziemeļvalstu Dziesmu svētki. Jaukas arī dziesmu dienas Alūksnē, Gaujienā, Menģeļos, Vidrižos, Tukumā, Jūrmalā, Daugavpilī...
    No 2008.gada līdz 2018.gadam kori vadīja diriģente ir Olita Neimande, kora koncertmeistare - Māra Hauka.
   
Kora “Vidzeme” mēģinājumi notiek piektdienās plkst. 19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.