Pašvaldības aģentūra
"Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"

Baznīcas laukums 1, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121772, +371 28307186
cesis@cesis.lv


Follow us
Atsauksmes
» Cēsu muzejs » Piedāvājums » Muzejpedagoģiskās programmas » Piedāvājums skolāmMuzejpedagoģiskās programmas Cēsu muzejā Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un sākumskolas skolēniem.

Latvijas dzimšanas diena Cēsu muzejā
Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. 

Bērni iegūs pieredzi svinēt Latvijas valsts svētkus svinīgi un ar atbildību gan skolā, gan savā ģimenē.
Teorētiskajā daļā atbilstoši bērnu zināšanu līmenim stāstījums par Latvijas valsts veidošanās procesu un iepazīšanās ar ekspozīciju.
Nodarbības laikā akcents likts uz valsts karoga un himnas lietošanas etiķeti, kā arī svētku sajūtas radīšanu, atbilstoši noformējot telpas.
Nodarbības tēma muzejā saistīta ar 1. – 3. klases programmas “Sociālās zinības” tēmu „Mēs Latvijā.”

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.


Pirmklasnieks muzejā
Programma paredzēta pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem,
1. - 3. klašu skolēniem.
Skolēni interaktīvā veidā iepazīsies ar Cēsu muzeja pastāvīgo ekspozīciju, Cēsu Jauno pili.
Iegūs zināšanas par uzvedības un saskarsmes normām sabiedriskā iestādē muzejā. Uzzinās, kas ir krājums, eksponāts, kāpēc tas ir vajadzīgs. Nodarbība ietver gan sarunas, gan praktisku darbošanos.

Nodarbības tēma muzejā saistīta ar 1. – 3. klases programmas “Ētikā” tēmu „Saskarsmes tikumiskie pamati.”

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.


Sveču balle                
Programma paredzēta pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, 1. - 3. klašu skolēniem.

Nodarbības laikā bērni klausās stāstījumu par svecēm un to gatavošanu.
Apskata priekšmetus no Cēsu muzeja krājuma, kas saistīti ar svecēm un to liešanu.
Paši gatavo sveci, iet rotaļās un rīko sveču balli.


Nodarbības tēma saistīta ar Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību un audzināšanas programmas tēmu „Gaismas ķermeņi” un mācību priekšmeta Mājturība un tehnoloģijas 1.– 4. klasei tēmu „Darbs ar dabas materiāliem.”

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

Seno lietu pasaulē                                                          
Programma paredzēta Pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem,
1. - 3. klašu skolēniem.
Bērni interaktīvā veidā iepazīsies ar Cēsu muzeja krājuma lietisko priekšmetu kolekciju: senajiem darbarīkiem, sadzīves priekšmetiem, pulksteņiem, rotaslietām, traukiem, rotaļlietām u.c.
Nodarbības tēma saistīta ar Pamatizglītības mācību satura programmas tēmām “Sociālajās zinībās” un “Ētikā.”

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.
  

Senā skola
Programma paredzēta 1. - 4. klašu skolēniem.
Bērniem būs iespēja iejusties senās skolas atmosfērā, mēģinot rakstīt uz skolēna tāfelītes ar improvizētu grifeli vai tinti, spalvu, bleipeideri skolas burtnīcā. Noskaidrot, kuram vislabāk izdodas mācīties senajā skolā!
Programmas laikā skolēni uzzinās, kādi bija 19.gs. bērni un viņu ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un tajā lietotie priekšmeti.
Nodarbības tēma saistīta ar Pamatizglītības mācību satura programmas tēmām “Sociālajās zinībās” un “Ētikā.”

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.

Muzejpedagoģiskās programmas var pieteikt pa tālruni 22014848 vai e-pastu evita.muceniece@cesis.lv
Muzejpedagoģiskās programmas Cēsu muzejā pamatskolas vecuma skolēniem.


Ko Tu zini par Latviju?                                                                          
Programma paredzēta 5.- 9. klašu skolēniem.
Nodarbība veidota divās daļās. Pirmajā skolēni iepazīstas ar muzeja ekspozīciju: “Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē”, “Cēsis un Latvijas brīvības cīņas.” Turpinājumā seko praktiska mācība par valsts karoga etiķeti un viktorīna ar dažādu tēmu jautājumiem par Latviju.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.-9. klašu tēmām.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.Tiešsaistes nodarbība “Ko tu zini par Latviju”
Nodarbība paredzēta 5. un 6. klašu skolēniem.


Nodarbības pirmajā daļā ar prezentācijas un attēlu starpniecību skolēni tiek iepazīstināti ar muzeja pastāvīgās ekspozīcijas tēmu “Sarkanbalsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē” un “Cēsis Latvijas brīvības cīņās”. Tie ir stāsti par Latvijas valsts karoga tapšanu, senāko līdz mūsdienām saglabāto sarkanbalsarkano karogu, Latvijas Neatkarības karu un skolēnu dalību tajā, par kritušajiem karavīriem un viņu godināšanu mūsdienās.Mainot nodarbības dinamiku, otrajā daļā notiek skolēnu iesaiste, izmantojot erudīcijas spēles principus. Jautājumi sagatavoti, balstoties uz prezentācijā iekļauto informāciju, kā arī atbilstošajam vecumposmam uzkrātajām zināšanām, kas iegūtas starpdisciplinārā mācību vidē.

Pirms nodarbības tās veidotāji ar pedagogu vienojas par konkrētu jautājumu iekļaušanu, kas attiecas uz skolas lokālo atrašanās vietu un notikumiem saistībā ar Latvijas valstiskuma attīstību.”Pirms” un “pēc” sadaļā skolēniem ir uzdevums analizēt nodarbībā izmantoto prezentāciju, lai praktiski izmantotu un apgūtu zināšanas prezentēšanas mākslā. Nodarbības noslēgumā muzejpedagogs sniedz komentārus par skolēnu dalību nodarbībā un erudīcijas spēlē.
Nodarbības tēma saistīta ar dažādām dzīve jomām: vēsture, māksla, literatūra, mūzika, mantojums, arhitektūra, daba, mūsdienu tehnoloģijas.
“Deficīts un Blats”
Nodarbība paredzēta 9. – 12. klašu skolēniem.


Nodarbība veidota uz ceļojošās izstādes “Deficīts un Blats” bāzes.
Skolēnu uzdevums – izmantojot dažādus avotus, iegūto informāciju salīdzināt, apkopot un izskaidrot vienaudžiem. Strādāt ar atslēgas vārdiem: deficīts, blats, perestroika, stagnācija. Iespēja piedalīties “Vērtīgu lietu un mantu loterijas” laimestu izlozē. Laimesti deficīta preces un palīdzība no skolotāja.
Zināšanu nostiprināšanai un 100% ticībai, ka deficīts un blats patiesi darbojās skolēniem mājas darbs – savu radinieku, kuri piedzīvojuši šo laiku, intervēšana un atmiņu pierakstīšana.


Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” tēmām. 9.kl. “Padomju okupācija un tā sekas” un 12. kl. “Latvija PSRS sastāvā. Padomju laika ietekme uz Latvijas sabiedrību, saimniecību un kultūru”.

Izstādes “Deficīts un Blats” autore:  Cēsu zonālā valsts arhīva vecākā eksperte Anda Opoļska.

Nodarbība notiek: Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9 vai jūsu skolā.Spēle „Latvijai 100!”
Programma paredzēta 6. - 9. klašu skolēniem.

Spēles laukums veidots kā laika skala, kas sākas ar 1918. gadu un noslēdzas 2018. gadā. Pārvietojoties pa spēles laukumiem, skolēns iepazīst svarīgus notikumus Latvijas un Cēsu vēsturē, uz katra spēles laukuma izvietots arī vizuālais materiāls.
Spēles ”Latvijai 100” laika skala spēles dalībnieku var aizvest nākotnē vai atpakaļ pagātnē, viss atkarīgs no veiksmes un metamajiem kauliņiem.
Spēles tēmas aptver: kultūru, politiku, sportu, ekonomiku.Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.-9. klašu tēmām.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 Izcīni Latviju!
 Programma paredzēta 8.-9. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīstas ar izstādi „Cēsnieki Brīvības cīņās”. Vadoties pēc spēles vadītāja komandām un savām zināšanām, skolēni izspēlē savas Cēsu kaujas uz lielformāta kartes maketa. Izcīna savu Latviju.

Nodarbība saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” programmas tēmu 8. klasei “Latvijas valsts izveide un Brīvības cīņas”
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā,
Pils laukumā 9.„Uzdevumiem pa pēdām…”
Programma paredzēta 5.-6. klašu skolēniem.
Meklējot uzdevumus un atbildes uz tiem, skolēni iegūs zināšanas Latvijas vēsturē, mācīsies sadarboties un strādāt komandā. Būs lieliska iespēja likt lietā jau esošās zināšanas, lai iegūtu vajadzīgo informāciju muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, dažādos vēstures notikumos, orientētos laikā un telpā.
Programmas tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Sociālās zinības” tēmām 5. kl. “Kā saprasties un sadzīvot ar sevi un citiem?” , “Kā vislabāk izmantot to, kas mums ir?” un mācību priekšmeta Latvijas vēsture programmas tēmu 6. kl. tēmu “Es un Latvijas vēsture.”
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 “Seno lietu pasaulē”                                           
Programma paredzēta 6.-9. klašu skolēniem.
Skolēni iepazīsies ar Cēsu muzeja galveno, bet sabiedrībai ikdienā neredzamo daļu – krājumu. Krājuma lietisko priekšmetu kolekciju: senajiem darbarīkiem, sadzīves priekšmetiem, pulksteņiem, rotaslietām, traukiem, rotaļlietām u.c.
Praktiskajā daļā mācīsies pētīt muzeja priekšmetus, uzzināt, ko tie par sevi stāsta.
Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.- 9. klašu tēmām.
Nodarbība notiek Skolas ielā 6.
  
Riekstu kalna arheologs
Programma paredzēta 6. - 9. klašu skolēniem.

Darbojoties improvizētā arheoloģisko izrakumu laukumā - skolēni padziļinās zināšanas Cēsu seno laiku vēsturē, izpratīs arheologa darba ikdienu. Paši redzēs, izjutīs senlietu oriģinālus un atdarinājumus, pilnveidos prasmes strādāt komandā.


Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.- 9. kl. tēmām: „Es un manas tuvākās apkārtnes (ciema, pilsētas, novada) vēsture”, „Aizvēstures periods Latvijas teritorijā”, “Krusta kari Latvijas teritorijā.”

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.


Grāfi Zīversi Cēsu pilsmuižā
Programma paredzēta pamatskolas 7.- 9. klašu skolēniem.
Skolēni iepazīstas ar laikmetu, kad Cēsu pilsmuižā dzīvoja grāfi Zīversi, Cēsu novada vēsturi Krievijas impērijas sastāvā, vācbaltiešu muižnieku dzīvesveidu un viņu lomu vietējā sabiedrībā, kultūras vērtību radīšanā un uzturēšanā.
Analizējot dažāda tipa avotus, skolēni paši radīs vēstures stāstu par kādu no pilsmuižas dzīves aspektiem, piemēram, kalpu dzīvi vai grāfienes ikdienu.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” tēmām pamatskolai „Latvijas teritorija cariskās Krievijas sastāvā”, „Izglītība, zinātne un kultūra jauno laiku periodā”;
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.


Uz skolu 19. gadsimtā!
 Programma paredzēta 6.- 9. klašu skolēniem.
Programmas laikā skolēni uzzinās, kādi bija 19.gs. bērni un viņu ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un tajā lietotie priekšmeti un svešvārdi. Dažus no skolēnu piederumiem - tāfelītes un improvizētu grifeli, tinti un spalvu, bleipeideri skolēni izmēģinās paši. Mēģinot iejusties 19.gs. skolas atmosfērā un pielietot tās mācību metodes, noskaidrosim, kuram vislabāk izdodas mācīties 19.gs.!
Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” pamatskolai tēmām „ Latvijas teritorija cariskās Krievijas sastāvā”, „ Latviešu tautas atmoda.”
Nodarbība notiek Skolas ielā 6.

Muzejpedagoģiskās programmas var pieteikt pa tālruni 22014848 vai e-pastu evita.muceniece@cesis.lv


Muzejpedagoģiskās programmas Cēsu muzejā
vidusskolas vecuma skolēniem.


Ko Tu zini par Latviju?                                                                          
Programma paredzēta 10.- 12. klašu skolēniem.
Nodarbība veidota divās daļās. Pirmajā skolēni iepazīstas ar muzeja ekspozīciju: “Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē”, “Cēsis un Latvijas brīvības cīņas.” Turpinājumā seko praktiska mācība par valsts karoga etiķeti un viktorīna ar dažādu tēmu jautājumiem par Latviju.
Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” 10.-12. klašu tēmām.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

Spēle „Latvijai 100!”
 Programma paredzēta 10. - 12. klašu skolēniem.
Spēles laukums veidots kā laika skala, kas sākas ar 1918. gadu un noslēdzas 2018. gadā.
Pārvietojoties pa spēles laukumiem, skolēns iepazīst svarīgus notikumus Latvijas un Cēsu vēsturē, uz katra spēles laukuma izvietots arī vizuālais materiāls.
Spēles ”Latvijai 100” laika skala spēles dalībnieku var aizvest nākotnē vai atpakaļ pagātnē, viss atkarīgs no veiksmes un metamajiem kauliņiem.
Spēles tēmas aptver: kultūru, politiku, sportu, ekonomiku.
Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” 10.-12. klašu tēmām.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 Izcīni Latviju!
 Programma paredzēta 12. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīstas ar izstādi „Cēsnieki Brīvības cīņās”. Vadoties pēcspēles vadītāja komandām un savām zināšanām, skolēni izspēlē savas Cēsu kaujas uz lielformāta kartes maketa. Izcīna savu Latviju.

Nodarbība saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” programmas tēmu 12.klasei.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā,
Pils laukumā 9.  
Riekstu kalna arheologs

Programma paredzēta 10 klases skolēniem.
Darbojoties improvizētā arheoloģisko izrakumu laukumā - skolēni padziļinās zināšanas Cēsu seno laiku vēsturē, izpratīs arheologa darba ikdienu. Paši redzēs, izjutīs senlietu oriģinālus un atdarinājumus, pilnveidos prasmes strādāt komandā.
Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” 10. kl. tēmām.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

Grāfi Zīversi Cēsu pilsmuižā
Programma paredzēta pamatskolas 10.-12. klašu skolēniem.
Skolēni iepazīstas ar laikmetu, kad Cēsu pilsmuižā dzīvoja grāfi Zīversi, Cēsu novada vēsturi Krievijas impērijas sastāvā, vācbaltiešu muižnieku dzīvesveidu un viņu lomu vietējā sabiedrībā, kultūras vērtību radīšanā un uzturēšanā.
Analizējot dažāda tipa avotus, skolēni paši radīs vēstures stāstu par kādu no pilsmuižas dzīves aspektiem, piemēram, kalpu dzīvi vai grāfienes ikdienu.
Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” tēmām vidussskolai.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

Uz skolu 19. gadsimtā!
 Programma paredzēta 10.-12. klašu skolēniem.
Programmas laikā skolēni uzzinās, kādi bija 19.gs. bērni un viņu ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un tajā lietotie priekšmeti un svešvārdi. Dažus no skolēnu piederumiem - tāfelītes un improvizētu grifeli, tinti un spalvu, bleipeideri skolēni izmēģinās paši. Mēģinot iejusties 19.gs. skolas atmosfērā un pielietot tās mācību metodes, noskaidrosim, kuram vislabāk izdodas mācīties 19.gs.!
Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” vidusskolai tēmām „ Baltija, Eiropa un pasauleindustralizācijas laikmetā 19. gs. otrajā pusē” 12. kl.
Nodarbība notiek Skolas ielā 6.

Pētnieciskais darbs muzejā.

Programma apredzēta 10.-12. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīsies ar Cēsu muzeja galveno, bet sabiedrībai ikdienā neredzamo daļu – krājumu. Uzzinās par iespēju piekļūt un izmantot muzejā glabātos materiālus sava zinātniski pētnieciskā darba vajadzībām. Praktiskā darbošanās ar vēstures avotiem, pētīšana to analīze. Pētījuma prezentācija klases biedriem.

Nodarbība notiek Skolas ielā 6


Muzejpedagoģiskās programmas var pieteikt pa tālruni 22014848 vai e-pastu evita.muceniece@cesis.lv

Iesniegums Cēsu novada skolām bezmaksas apmeklējumam - ŠEIT


Printēt