Pašvaldības aģentūra
"Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"

Baznīcas laukums 1, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121772, +371 28307186
cesis@cesis.lv


Follow us
Atsauksmes
» Cēsu muzejs » Par muzeju » Muzeja misija

CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA MISIJA

Veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Cēsīm un Vidzemi kā Latvijai svarīgu reģionālu kultūrvēsturisku centru pagātnē un tagadnē, balstoties uz muzeja krājumu, tā izpēti un unikālo iespēju eksponēt un izmantot valsts nozīmes kultūras pieminekli Cēsu Pils kompleksu, lai uzturētu lepnuma un patriotisma jūtas vietējos iedzīvotājos un attīstītu kultūras tūrisma iespējas Vidzemē.

Muzeja darbības galvenie virzieni
  • Pilsētas un novada kultūras vēsturei nozīmīgu krājuma kolekciju komplektēšana un saglabāšana, to dokumentēšana un pētniecība;
  • Publiskās darbības aktivitātes uzkrātā kultūra mantojuma aktualizācijā, veidojot izstādes un ekspozīcijas, organizējot seminārus un konferences, publicējot rakstus un pētījumus, sagatavojot izglītojošas programmas, ekskursijas, lekcijas un pasākumus pilsētas, reģiona, Latvijas un ārvalstu apmeklētājiem;
  • Muzeja teritorijā esošo valsts nozīmes kultūras pieminekļu – viduslaiku pilsdrupu un Jaunās pils konservācijas, restaurācijas, izpētes un saglabāšanas jautājumu risināšana.

Ar Cēsu muzeja stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem var iepazīties šeit
Ar Cēsu muzeja nolikumu var iepazīties šeit

Printēt