» Kultūras centrs » Amatiermākslas kolektīvi » Kori

Kori
Kordziedāšanas tradīcijas Cēsīs

Pašlaik Cēsu pilsētā darbojas 5 kori. No tiem vecākais ir pēc kara (1944. gadā) dibinātais koris „Vidzeme” . Senioru koris „Ābele” par savu dibināšanas gadu uzskata 1961. gadu. Pēdējos gadu desmitos to vadījuši diriģenti Arvīds Vasmanis, Visvaldis Grāvītis, Olita Neimande, Līga Priedīte un šobrīd - Anitra Rause.

1966.gadā leģendārā Imanta Kokara vadībā izveidojās savulaik tālu izskanējušais skolotāju koris „Beverīna”, kuru ilgus gadus vadīja diriģents Ēriks Derums, bet šobrīd vada divi jauni, radoši diriģenti - Jurģis Cābulis un Aivis Greters.

1987.gadā dibināts koris „Wenden", kuru kopš 2002. gada vada Marika Slotina-Brante, iesaistot kori arī lielos tematiskos uzvedumos un brīvdabas izrādēs.

Īpašs šarms ir Cēsu jaunākajam 1995. gadā dibinātajam "Cēsu Pils korim", kas savu darbību iesāka kolorītā diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Viņa darbu turpina diriģentes Marika Austruma un Evita Konuša. Koris ir atvērts profesionāliem izaicinājumiem, piedaloties valsts un starptautiska mēroga konkursos, repertuārā iestudēta pasaules kora mūzika: L.Bernsteins, A.Pērts, F.Mendelsons, S.Rahmaņinovs, A.Maskats, P.Butāns u.c.


Bildē diriģents Mārtiņš Klišāns vada kopkori pirms 2017.gada Cēsu apriņķa koru skates