Pašvaldības aģentūra
"Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"

Baznīcas laukums 1, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121772, +371 28307186
cesis@cesis.lv


Follow us
Atsauksmes
» Cēsu muzejs » Viduslaiku pils » Konservācija » Viduslaiku pils konservācija

Viduslaiku pils konservācija

Cēsu pils ir viens no retajiem viduslaiku nocietinājumiem Latvijas teritorijā, kas līdz mūsdienām saglabājies ievērojamā apjomā. Bez tam tā tiek vērtēta kā pats iespaidīgākais un vislabāk saglabājies pils drupu ansamblis Latvijā. Pilij ir izcila kultūrvēsturiska, estētiska, zinātniska un izglītojoša vērtība, un, lai nodrošinātu šo vērtību saglabāšanu nākamībai, tiek veikta sistemātiska un rūpīga pils drupu konservācija. 
 
   Saskaņā ar 2008.gadā izstrādāto attīstības koncepciju, konservācijas ietvaros tiek saglabāts Cēsu pilsdrupu romantiskais raksturs, pēc iespējas izvairoties no papildinājumiem, kas nav saistīti ar mūru un apdares palieku stabilitātes uzlabošanu. Respektējot faktu, ka pils ir 800 gadus ilgas un notikumiem bagātas vēstures lieciniece, konservācijas procesā tiek saglabātas dažādu laiku liecības un uzslāņojumi. Atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības jomā pastāvošajām mūsdienu nostādnēm, konservācijas procesā tiek izmantotas tradicionālās darbu metodes un materiāli – kaļķu-grants java un oriģinālajam materiālam atbilstoši akmeņi un ķieģeļi. Konservācijas darbus veic profesionāli restauratori un kvalificēti amatnieki ar pieredzi akmens mūru konservācijā. 

   Apjomīgāko konservācijas projektu īstenošanai tiek piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi, savukārt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtais finansējums galvenokārt tiek izlietots neatliekamiem lokāla rakstura avārijas stāvokļa novēršanas darbiem.Printēt