Pašvaldības aģentūra
"Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"

Baznīcas laukums 1, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121772, +371 28307186
cesis@cesis.lv


Follow us
» Par Cēsu Kultūras un Tūrisma centru » Iepirkumi

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludina Atklātu konkursu “Telpu uzkopšana pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas numurs CKTC 2017/5.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties ŠEIT
Uzdotos jautājumus un atbildes lūdzu skatīt ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu izsludina iepirkumu “Telpu uzkopšana pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas numurs CKTC 2017/4. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties ŠEIT

Pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 15.daļu.

Lēmumu, lūdzu, skatīt ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepikums “Ruckas mākslas rezidenču centra ēkas, Piebalgas ielā 19, Cēsis, atjaunošanas būvdarbi”, identifikācijas nr. CKTC 2017/3

Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT
Pielikumi pie iepirkuma nolikuma:
- Būvniecības apjomi Skārda jumtam - ŠEIT
- Būvniecības apjomi Kārniņu jumtam - ŠEIT
- Būvprojekts - ŠEIT
- Ar iepirkumu komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT
- Ar noslēgtā līguma tekstu var iepazīties ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums “LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS “CĒSU KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS” VAJADZĪBĀM” identifikācijas nr.CKTC 2017/2

Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT
Paziņojums par iepirkuma procedūras partraukšanu ŠEIT

Atbildes uz e-pastā saņemtajiem jautājumiem:
1.    Mikroautobusu augstums H1 ir līdz 2000 mm. H2 mikroautobusu augstums  pārsniedz 2200 mm. Lūdzu rast iespēju precizēt šo jautājumu.
Atbilde - Mikroautobusu augstums – ne pusaugstais
2.    Ir arī jautājums par dzinēja jaudu, vai tiešām tie ir 100 kW
Atbildes - Jauda – no 100 kW


Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums “Būvprojekta “Ruckas mākslas rezidenču centra ēkas (kadastra apzīmējums 4201 004 0801 004) Piebalgas ielā 19, Cēsis, Cēsu novads” izstrāde un autoruuzraudzība” (identifikācijas nr.CKTC 2017/1).

Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT
Nolikuma CKTC 2017/1 atsevišķie pielikumi
Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT


Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma CKTC 2016/11 priekšmets: Ruckas muižas avārijas stāvokļa novēršanas būvdarbi
Iepirkums tika rīkots piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļu.
Saņemto piedāvājumu skaits:1
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2016.
Līguma izpildītājs: SIA "AQUA LATVIA" reģ. nr.4103047932
Līgumu skatīt ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums “Degvielas iegāde Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām”(identifikācijas nr. CKTC 2016/10).

Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT
Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT

Atbilde uz e-pastā uzdoto jautājumu:
1.    Jautājums: Saskaņā ar Nolikuma 4.punkta 4.2. apakšpunktu jānorāda cena Cēsu DUS par laika posmu 23.11.2016-25.11.2016, savukārt saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3) jānorāda cena Cēsu DUS par laika posmu 23.10.2016-25.10.2016. Acīmredzot ir ieviesusies kļūda, līdz ar to lūdzu precizējiet, cena tiek vērtēta par OKTROBRA vai NOVEMBRA mēneša norādītajiem datumiem.
Atbilde: Tiks ņemta vērā cena Cēsu DUS par laika posmu 23.11.2016-25.11.2016. un arī finanšu piedāvājumā jānorāda šis pats laika posms 23.11.2016-25.11.2016.

.
Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums “Ēku, Izstāžu nams un tā piebūve, ar kadastra apzīmējumu Nr.4201 005 2610 001 un Nr.4201 005 2610 002 energoefektivitātes paaugstināšana, inženiertīklu atjaunošana un izbūve, piebūves jumta atjaunošana, Pils laukums 3, Cēsis, Cēsu novads (identifikācijas Nr. CKTC/2016/9  EKII).

Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT
Iepirkuma CKTC/2016/9  EKII atsevišķais pielikums Būvprojekti ŠEIT
Atbildes uz jautājumiem ŠEIT
Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT
Ar noslēgto līgumu varat iepazīties ŠEIT
Ar otru noslēgto līgumu varat iepazīties ŠEIT
Noslēgtā līguma grozījumus skatīt ŠEIT
Noslēgtā līguma grozījumus skatīt ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums „Hanzas prezentāciju telšu izgatavošana” (identifikācijas Nr. CKTC 2016/8) .
Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT

Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektam “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” grafiskā standarta vadlīnijas ŠEIT
Paziņojums par iepirkuma procedūras partraukšanu ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums “Telpu nr.2. un nr.20. kosmētiskais remonts, Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101” (identifikācijas nr. CKTC 2016/7).

Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT
Nolikuma CKTC 2016/7 atseviškais pielikums ŠEIT

Atbildes uz e-pastā saņemtajiem jautājumiem par iepirkumu Nr.CKTC 2016/7:
1.Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija jāuzstāda jauna vai vecā jāatjauno?
Uzstādāma no jauna, katru telpu jāparedz kā atsevišķu rajonu ar vadības pulti.
Darbi nododami signalizācijas turpmākajam apsaimniekotājam SIA ‘Taipans”

2.Cik bieza bruņuplēve jālīmē uz logiem?
Aizsargplēve A1 (240 mikroni)

3.Uzstādīsiet pielikumā norādīto apgaismojumu, vai analogu (lētāku)?
Nepieciešams uzstādīt nolikumā uzrādīto apgaismojumu vai analogu, kas atbilst visiem tehniskajiem parametriem un ir vizuāli līdzīgs. Risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju.

Informatīvs paziņojums par iepirkumu


Tiek izsludināts iepirkums „Hanzas prezentāciju telšu izgatavošana” (identifikācijas Nr. CKTC 2016/6) .
Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT

Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektam “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” grafiskā standarta vadlīnijas ŠEIT
Paziņojums par iepirkuma procedūras partraukšanu ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums „Hanzas prezentāciju telšu izgatavošana” (identifikācijas Nr. CKTC 2016/5) .
Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT
Paziņojums par iepirkuma procedūras partraukšanu ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums “Vēlo viduslaiku tērpu rekonstrukciju izgatavošana”. (Identifikācijas Nr. CKTC 2016/4)
Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT
Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT
Ar noslēgto līgumu var iepazīties ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu


Ir veikts iepirkums "Pilsētas svētku “Cēsu svētki 2016” tehniskais nodrošinājums”
(Identifikācijas Nr. CKTC 2016/3) .
Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT
Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT
Ar noslēgto līgumu var iepazīties ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums "Vidzemes kamerorķestra koncertu nodrošināšana” (identifikācijas Nr. CKTC 2016/2).
Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT.
Ar noslēgto līgumu var iepazīties ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums „Māksliniecisko kolektīvu vadīšanas pakalpojumu sniegšana” (identifikācijas Nr. CKTC 2016/1).
Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT


Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums „Transporta pakalpojumi Cēsu novada māksliniecisko kolektīvu vajadzībām” (identifikācijas Nr. CKTC 2015/8) .
Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT
Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT
Ar noslēgto līgumu varat iepazīties ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums „Mājas lapu cktc.cesis.lv, pasakumi.cesis.lv  un turisms.cesis.lv izstrāde un uzturēšana”.  (identifikācijas Nr. CKTC 2015/7).
Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT
2015.gada 2.decembrī ir veikti precizējumi iepirkuma noteikumos. Ar izdarītajiem grozījumiem iepirkuma noteikumos var iepazīties ŠEIT
Ar noslēgto līgumu varat iepazīties ŠEIT.

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums „Māksliniecisko kolektīvu vadīšanas pakalpojumu sniegšana” (identifikācijas Nr. CKTC 2015/6).
Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Ir veikts iepirkums „Cēsu pilsdrupu konservācijas-restaurācijas procesa noslēguma fāzes projektēšanas darbi” .
Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT
Ar noslēgto līgumu var iepazīties ŠEIT


Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts atklāts konkurss „Telpu uzkopšana pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām (identifikācijas Nr.CKTC/2015/4).
Ar noteikumiem var iepazīties ŠEIT.
Ar precizējumiem konkursa nolikumā var iepazīties ŠEIT

Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT
Ar noslēgto līgumu var iepazīties ŠEIT


Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums „Higiēnas preču iepirkums pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” vajadzībām” (identifikācijas Nr.CKTC/2015/3).
Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT
Ar noslēgto līgumu var iepazīties ŠEIT


Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums „Transporta pakalpojumi Cēsu novada māksliniecisko kolektīvu vajadzībām” (identifikācijas Nr. CKTC 2015/2) .
Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT

Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT
Ar noslēgto līgumu var iepazīties ŠEIT


Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts iepirkums „Krēslu, skatuves un podestūras uzstādīšana saskaņā ar pasākumu koncepcijām pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” vajadzībām” (identifikācijas Nr. CKTC 2015/1). Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT
Ar noslēgto līgumu var iepazīties ŠEIT
Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Tiek izsludināts higiēnas preču iepirkums pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām”, identifikācijas Nr.CKTC/2014/2. Ar nolikumu var iepazīties ŠEIT.
Paziņojuma publicēšanas datums 2014.gada 29.decembris.

Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT
Ar noslēgto līgumu var iepazīties ŠEITInformatīvs paziņojums par iepirkumu

Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” ir veikusi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Telpu uzkopšana pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” vajadzībām”.

Identifikācijas numurs: CKTC/2014/1.

Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties ŠEIT.
Ar iepirkuma komisijas lēmumu var iepazīties ŠEIT. 
Ar līgumu var iepazīties ŠEITPrintēt