Pašvaldības aģentūra
"Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"

Baznīcas laukums 1, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121772, +371 28307186
cesis@cesis.lv


Follow us
Atsauksmes
» Cēsu muzejs » Izstādes » Ceļojošās izstādes

VIDZEMES BRUŅNIECĪBA UN LATVIJA.
Muižu arhitektūra Vidzemē


Izstādes autors Imants Lancmanis
Izstādē pirmo reizi  apskatīta Vidzemes muižu arhitektūras attīstības kopaina, īpaši akcentējot muižas kungu māju arhitektūras attīstību, parādot to bagātību un daudzveidību laika periodā no viduslaikiem līdz Pirmajam pasaules karam.

Vidzemes muižu stilistiskā attīstība izstādē rādīta hronoloģiskā secībā, pievēršot īpašu uzmanību muižas kungu mājām, arī atsevišķu būvmeistaru un arhitektu darbībai un ieguldījumam. Eksponēts bagātīgs ilustratīvais materiāls (163 attēli un zīmējumi, plāni un uzmērojumi) ar paskaidrojošiem tekstiem un piemēriem konkrētā arhitektūras stila atspoguļošanai. Līdz ar  celtņu arhitektūras stilistisku analīzi arī sniegtas ziņas  par muižu īpašniekiem, viņu likteņiem, muižu izmantošanu, kā arī ilustrēts pieminekļu stāvoklis un saglabāšanas centieni mūsdienās.


Par izstādes deponēšanu sazināties ar izstāžu un ekspozīciju darba galveno speciālisti Viju Rozentāli, vija.rozentale@cesis.lv , tālr. 29387846, 64127758
Deponēšanai nepieciešamo iesniegumu iespējams lejuplādēt sadaļā Dokumenti.


Latvijas tautas frontes Cēsu nodaļai – 25 

Izstādes autore K. Gertnere-Celma 
Izstāde stāsta par trešo atmodu Latvijā un Cēsīs, Latvijas Tautas fronti un cēsnieku darbību tajā. Tieši Cēsīs dibināta pirmā Latvijas Tautas frontes nodaļa, pirmo reizi pēckara gados pacelts sarkanbaltsarkanais karogs un vieni no pirmajiem cēsnieki demontēja padomju varas simbolu – Ļeņina pieminekli. Skolēniem būs iespēja ar faktu, fotogrāfiju un atmiņu palīdzību uzzināt par tā laika aktuālajām problēmām un novērtēt to aktualitāti mūsdienās. 

 Izstādes tēma saistīta ar mācību priekšmetiem:
- Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei tematu “Sašķeltā pasaule” 9. kl.

- Sociālās zinības un vēsture pamatkursa vispārējai vidējai izglītībai programmas tematu “Vēsturiskā atmiņa
       un apziņa”

NB! Izstāde pieejama virtuāli saitē: http://www.izstades.cesis.lv/LTF-Cesu-rajona-nodalai-25/

Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci
tālr. 22014848, evita.muceniece@cesis.lvBaigais gads Latvijā un Cēsu novadā

Izstādes autore: D. Tabūne
Skolēni uzzinās par baiso 1941. gada 14. jūnija izsūtīšanu. Par Cēsu rajona iedzīvotājiem, kuri cieta represijās viņu dzīvesstāstiem un likteņiem svešumā un atgriežoties dzimtenē.

 Izstādes tēma saistīta ar mācību priekšmetiem:
- Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei tematu “
No demokrātijas uz totalitārismu” 9. kl.
- Sociālās zinības un vēsture pamatkursa vispārējai vidējai izglītībai programmas tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”

Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci
tālr. 22014848, evita.muceniece@cesis.lvSarkanbaltsarkanā Latvijas karoga stāsti
 

Izstādes autors T.Pumpuriņš
Izstāde ir stāsts par Latvijas karoga izveides procesiem, gan karoga un to lietotāju sarežģītajiem likteņiem 20.gadsimtā. 
Izstāde ir noderīgs izziņas avots Latvijas vēstures apzināšanā. 

Izstādes tēma saistīta ar mācību priekšmetiem:
- Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei tematu
“Pārmaiņas Pirmā pasaules kara iespaidā” 9. kl.
- Sociālās zinības un vēsture pamatkursa vispārējai vidējai izglītībai programmas tematu “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”

Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci
tālr. 22014848, evita.muceniece@cesis.lvCēsnieki brīvības cīņās
 

Izstādes autore E.Muceniece
Izstāde ir stāsts par lēmumu pieņemšanu, uzdrīkstēšanos par Skolnieku rotas karavīriem, viņu likteņiem un īpašo lomu Latvijas valsts neatkarības izcīnīšanā. Jauniem puišiem, īstenībā vēl bērniem, kas bija gatavi atdot savas dzīvības, lai izcīnītu brīvību savai zemei, uzņemtos atbildību par savu lēmumu visu turpmāko dzīvi.

Izstādes tēma saistīta ar mācību priekšmeta Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei tematu “Pārmaiņas Pirmā pasaules kara iespaidā” 9. kl.

Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci
tālr. 22014848, evita.muceniece@cesis.lvLU Latvijas Vēstures institūta Cēsu arheoloģiskā
ekspedīcija Cēsu viduslaiku pilī. 1974 – 2014


Izstādes autore Sanda Salmiņa

Astoņus garus gadsimtus Cēsu pils ir krājusi un sevī noglabājusi aizgājušo laiku liecības. Jau izsenis to izpētes galvenā metode ir arheoloģiskie izrakumi. Lai gan atradumiem bagātais Cēsu pils kultūrslānis pētīts jau agrāk, sistemātiska arheoloģiskā izpēte aizsākās tieši pirms 40 gadiem. 1974. gada vasarā Latvijas vēstures institūta pētnieku Jāņa un Zigrīdas Apalu vadībā tika atsegtas pils zudušā rietumu korpusa paliekas un pārsteidzošie izrakumu rezultāti kalpoja par stimulu turpmākiem pētījumiem. Vasaru pēc vasaras pilī atgriezās Zigrīdas Apalas vadītā Cēsu arheoloģiskā ekspedīcija, lai kopā ar vēstures studentiem un vietējiem jauniešiem rastu jaunas liecības par Cēsu pils kādreizējo plānojumu, tās iemītnieku dzīvi un kultūru.

Izstāde ir stāsts fotogrāfijās kur attēlotas izpētītās teritorijas, izrakumu process un spilgtākie atradumi.

Izstādes tēma saistīta ar mācību priekšmetiem:
- Sociālās zinības 1.–9. klasei tematiem “Kā pētīt un saglabāt vēstures liecības?”, “Kā izzināt sava novada, tuvākās apkārtnes vēsturi?” 5. kl.
- Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei tematu “Krusta kari un Livonija” 7. kl.


Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci
tālr. 22014848, evita.muceniece@cesis.lv

NB! PAŠIEM JĀNODROŠINA IZSTĀDES NOGĀDĀŠANA TURP UN ATPAKAĻ!

Printēt