Pašvaldības aģentūra
"Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"

Baznīcas laukums 1, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121772, +371 28307186
cesis@cesis.lv


Follow us
Atsauksmes
» Cēsu muzejs » Izstādes » Ceļojošās izstādes

VIDZEMES BRUŅNIECĪBA UN LATVIJA.
Muižu arhitektūra Vidzemē


Izstādes autors Imants Lancmanis
Izstādē pirmo reizi  apskatīta Vidzemes muižu arhitektūras attīstības kopaina, īpaši akcentējot muižas kungu māju arhitektūras attīstību, parādot to bagātību un daudzveidību laika periodā no viduslaikiem līdz Pirmajam pasaules karam.

Vidzemes muižu stilistiskā attīstība izstādē rādīta hronoloģiskā secībā, pievēršot īpašu uzmanību muižas kungu mājām, arī atsevišķu būvmeistaru un arhitektu darbībai un ieguldījumam. Eksponēts bagātīgs ilustratīvais materiāls (163 attēli un zīmējumi, plāni un uzmērojumi) ar paskaidrojošiem tekstiem un piemēriem konkrētā arhitektūras stila atspoguļošanai. Līdz ar  celtņu arhitektūras stilistisku analīzi arī sniegtas ziņas  par muižu īpašniekiem, viņu likteņiem, muižu izmantošanu, kā arī ilustrēts pieminekļu stāvoklis un saglabāšanas centieni mūsdienās.

Par izstādes deponēšanu sazināties ar izstāžu un ekspozīciju darba galveno speciālisti Viju Rozentāli, vija.rozentale@cesis.lv , tālr. 29387846, 64127758
Deponēšanai nepieciešamo iesniegumu iespējams lejuplādēt sadaļā Dokumenti.Latvijas Tautas frontes Cēsu nodaļai – 25

Izstādes autore K. Gertnere-Celma
Izstāde stāsta par trešo atmodu Latvijā un Cēsīs, Latvijas Tautas fronti un cēsnieku darbību tajā. Tieši Cēsīs dibināta pirmā Latvijas Tautas frontes nodaļa, pirmo reizi pēckara gados pacelts sarkanbaltsarkanais karogs un vieni no pirmajiem cēsnieki demontēja padomju varas simbolu – Ļeņina pieminekli. Skolēniem būs iespēja ar faktu, fotogrāfiju un atmiņu palīdzību uzzināt par tā laika aktuālajām problēmām un novērtēt to aktualitāti mūsdienās.

Izstādes tēma saistīta ar 9.un 12. klases programmas Latvijas un pasaules vēsture tēmu „Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana” , „Interfronte”, „Tautas fronte”, „Cīņa par Latvijas neatkarības atjaunošanu”, „Atjaunotā Latvijas
Neatkarība”


Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci, evita.muceniece@cesis.lv , tālr. 22014848, 64120618
Deponēšanai nepieciešamo iesniegumu iespējams lejuplādēt sadaļā Dokumenti.

No Baltijas ceļa līdz sirdspukstiem Baltijā

Izstādes autors A. Šenroks
Izstādē apkopotas akcijas Baltijas Ceļš liecības dokumentos un fotogrāfijās.

Izstādes tēma saistīta ar 9. un 12. klases programmas Latvijas un pasaules vēsture tēmu „Latvijas neatkarības atjaunošana.”

Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci, evita.muceniece@cesis.lv, tālr. 22014848, 64120618
Deponēšanai nepieciešamo iesniegumu iespējams lejuplādēt sadaļā Dokumenti.

Baigais gads Latvijā un Cēsu novadā

Izstādes autore: D. Tabūne
Skolēni uzzinās par baiso 1941.gada 14. jūnija izsūtīšanu. Par Cēsu rajona iedzīvotājiem, kuri cieta represijās viņu dzīvesstāstiem un likteņiem svešumā un atgriežoties dzimtenē.

Izstādes tēma saistīta ar 9. un 12. klases programmas Latvijas un pasaules vēsture tēmu „Latvija otrā pasaules kara gados, Latvija PSRS sastāvā.”


Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci, evita.muceniece@cesis.lv, tālr. 22014848, 64120618
Deponēšanai nepieciešamo iesniegumu iespējams lejuplādēt sadaļā Dokumenti.

Atjaunotajam Uzvaras piemineklim Cēsīs 10 gadi

Izstādes autors T. Pumpuriņš
Izstāde izveidota 2008.gadā 10 gadus pēc Uzvaras pieminekļa atjaunošanas. Tajā iespējams uzzināt par pieminekļa atjaunošanas procesu, tā atklāšanu, piedaloties Latvijas Valsts prezidentam Guntim Ulmanim un Igaunijas parlamenta priekšsēdētājam Tomasam Saavi, kā arī vienam no pēdējiem tolaik dzīvajiem Cēsu kauju dalībniekiem Kārlim Meirim. Izstādē aplūkojamas pieminekļa fotogrāfijas 20.gs.20.-30.gados, kā arī attēli ar pieminekļa drupām pēc padomju varas organizētās spridzināšanas 1951.gada martā.

Izstādes tēma saistīta ar 9. un 12. klases programmas Latvijas un pasaules vēsture tēmu „Latvijas neatkarības atjaunošana.”


Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci, evita.muceniece@cesis.lv, tālr. 22014848, 64120618
Deponēšanai nepieciešamo iesniegumu iespējams lejuplādēt sadaļā Dokumenti.

Cēsis pēc 2. pasaules kara 1944. – 1953.

Izstādes autore M. Baķe
Izstādē skolēni uzzinās, kāda izskatījās Cēsu pilsēta pēc vāciešu atkāpšanās – sagrautas ēkas, paralizēta komunālā saimniecība un visa pilsētas sadzīve. Kā pilsēta ar pašu pilsētnieku spēkiem tika sakopta? Kāda izvērtās pēckara dzīve padomju varā?

Izstādes tēma saistīta ar 9. un 12. klases programmas Latvijas un pasaules vēsture tēmu „Latvija otrā pasaules kara gados, Latvija PSRS sastāvā.”


Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci, evita.muceniece@cesis.lv, tālr. 22014848, 64120618
Deponēšanai nepieciešamo iesniegumu iespējams lejuplādēt sadaļā Dokumenti.

Sarkanbaltsarkanā Latvijas karoga stāsti

Izstādes autors T.Pumpuriņš
Izstāde ir stāsts par Latvijas karoga izveides procesiem, gan karoga un to lietotāju sarežģītajiem likteņiem 20.gadsimtā.
Izstāde ir noderīgs izziņas avots Latvijas vēstures apzināšanā.


Izstādes tēma saistīta ar 9. un 12. klases programmas Latvijas un pasaules vēsture tēmu „Latvijas valstiskuma izveide.”


Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci, evita.muceniece@cesis.lv, tālr. 22014848, 64120618
Deponēšanai nepieciešamo iesniegumu iespējams lejuplādēt sadaļā Dokumenti.

Cēsnieki brīvības cīņās

Autore E.Muceniece
Izstāde ir stāsts par lēmumu pieņemšanu, uzdrīkstēšanos par Skolnieku rotas karavīriem, viņu likteņiem un īpašo lomu Latvijas valsts neatkarības izcīnīšanā. Jauniem puišiem, īstenībā vēl bērniem, kas bija gatavi atdot savas dzīvības, lai izcīnītu brīvību savai zemei, uzņemtos atbildību par savu lēmumu visu turpmāko dzīvi.

Izstādes tēma saistīta ar 9. un 12. klases programmas Latvijas un pasaules vēsture tēmu „Latvijas valstiskuma izveide.”


Par izstādes deponēšanu sazināties ar muzejpedagoģi Evitu Mucenieci, evita.muceniece@cesis.lv , tālr. 22014848, 64120618
Deponēšanai nepieciešamo iesniegumu iespējams lejuplādēt sadaļā Dokumenti.

NB! PAŠIEM JĀNODROŠINA IZSTĀDES NOGĀDĀŠANA TURP UN ATPAKAĻ!


Printēt