Pašvaldības aģentūra
"Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"

Baznīcas laukums 1, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121772, +371 28307186
cesis@cesis.lv


Follow us
Atsauksmes
» Cēsu muzejs » Viduslaiku pils » Arheoloģija

Arheoloģija

Cēsu pils ir arheoloģiski plašāk pētītā un atradumiem bagātākā viduslaiku pils Latvijā. Senākie zināmie arheoloģiskie izrakumi pils teritorijā veikti jau 1830.gados, kad grāfa Emanuela fon Zīversa vadībā tika atsegts mūra tilta ziemeļu gals. Diemžēl nedz literatūrā, nedz arhīvu materiālos nav saglabājušās jebkādas liecības par izrakumu rezultātiem un to laikā iegūtajām senlietām. Turpretim ļoti bagātīga informācija ir saglabājies par skandalozajiem 1927.gada izrakumiem. Izrakumu iniciators ir bijusi kāda rīdzinieku ģimene, kas apņēmusies finansēt „mantu gaņģu” meklēšanu Cēsu pilsdrupās. Pieminekļu valdes inspektora A.Štāla vadībā, pils centrālajā daļā izrokot desmit apjomīgas tranšejas, tika iegūti vairāki simti senlietu – galvenokārt, dakstiņu fragmenti, naglas, dzīvnieku kauli un māla trauku lauskas, bet ne vēsts no meklētajām „pasakainajām bagātībām”. Jau laikabiedru publikācijās presē Pieminekļu valdei pārmesta valsts aizsargājama pieminekļa postīšana, kā arī norādīts uz tās darbinieku korumpētību un lētticību.

    Pirmo reizi pēc Otrā pasaules kara arheoloģiskā izpēte Cēsu pilī veikta 1960.gadā, kad, sakarā ar pils ziemeļu torņa konservācijas-restaurācijas darbu uzsākšanu, radās nepieciešamība attīrīt torņa virszemes stāvus un arheoloģiski izpētīt pagraba kultūrslāni. Vēsturnieka R.Malvesa vadībā veiktajos izrakumos zem pirmās pagrabtelpas konstatēta vēl otra, kas, domājams, kalpojusi cietuma vajadzībām. 1967.gadā, sakarā ar uzsāktajiem pilsdrupu iežogošanas darbiem, R.Malvesa vadībā daļēji attīrīta pils rietumu korpusa ārsiena. Daļa 1927.gada izrakumu materiālu un 1960.gados iegūtās senlietas glabājas Cēsu Vēstures un mākslas muzejā. 

    1974.gadā arheologu Jāņa Apala un Zigrīdas Apalas vadībā uzsākta Cēsu pils sistemātiska un ilgstoša arheoloģiskā izpēte. Konspektīvs pārskats par Cēsu pils arheoloģiskās izpētes rezultātiem nesen sniegts Z.Apalas publikācijā. Laika posmā no 1974. līdz 2008.gadam Cēsu pils teritorijā notikušie arheoloģiskie izrakumi ir aptvēruši 9000m² lielu platību. Gadu gaitā veikti pētījumi vairākās galvenās pils daļās, tās dienvidu pusē, rietumu nogāzē un ziemeļu torņa pakājē, kā arī atsevišķās vietās pirmajā un otrajā priekšpilī. 34 izrakumu sezonu laikā iegūtas 13 000 senlietas, 14 000 trauku lausku, 24 000 krāsns podiņu un to fragmentu, vairāk nekā 400 000 uzturā lietoto dzīvnieku kaulu, kā arī vairāki simti akmens būvdetaļu. Iegūtās senlietas glabājas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas nodaļā (1974.-2004.g.) un Cēsu Vēstures un mākslas muzejā (no 2005.g.).Printēt