» Kultūras centrs » Amatiermākslas kolektīvi » RADOŠIE KOLEKTĪVI

RADOŠIE KOLEKTĪVI

Radošie kolektīvi Cēsīs

Cēsu Kultūras centrā darbojas 5 kori, 5 deju kolektīvi, bērnu popgrupa, vokālais ansamblis, tautas vērtes kopa, pūtēju orķestris un amatierteātris.

Plašāka informācija par amatiermākslas kolektīviem:

Kori:

Senioru koris Ābele
Jauktais koris Beverīna
Cēsu Pils koris
Jauktais koris Vidzeme
Jauktais koris Wenden

Cēsu teātris

Tautas vērtes kopa “Dzieti”

Deju kolektīvi:
Tautas deju ansamblis “Raitais solis”
Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs “Randiņš”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saulgrieži”
Tautas deju kolektīvs "Vaive"
Senioru deju kolektīvs “Dzirnas”


Vokālais ansamblis "Tieši tāpēc"
Bērnu popgrupa “Hey”

Pūtēju orķestris "Cēsis"Papildus informācija:

Baiba Auniņa, Cēsu Kultūras centra biroja administratore
T.: 64122537, mob.: 26666365
E-pasts: kultura@cesis.lv