» Kultūras centrs » Amatiermākslas kolektīvi » Kori » Ābele » Senioru koris "Ābele"

Senioru koris "Ābele"


Senioru koris "Ābele"


     Kolektīva mākslinieciskā vadītāja un diriģente Anitra Rause.

     Ja tu mīli dziesmu un tev ir skanīga balss, pievienojies draudzīgajam senioru korim “Ābele”, lai kopīgi krātu skanīgus prieka mirkļus, dziedinātu dvēseli un bagātinātu ikdienu, jo dzīve ir kā riteņbraukšana – lai saglabātu līdzsvaru, ir jāturpina kustība.
    Koris “Ābele” dibināts 1961.gadā.  Kora dziedātāji ir priecīgi par šīgada koru skatē iegūto rezultātu - 2.pakāpi, jo rezultāts sasniegts pašu spēkiem un īstenots, pateicoties jaunajai diriģentei Anitrai Rausei, kā arī komponistam un izpildītājam Ivaram Rausim.
   
Senioru koris “Ābele” joprojām uzņem jaunus dalībniekus visās balsu grupās, lai kopīgi pavadītu brīvos brīžus ar laikabiedriem, risinātu dažādas sarunas, protams, dziedātu dziesmas, apciemotu draudzīgos senioru korus visā Latvijā un katru gadu piedalītos Senioru Dziesmu svētkos. Korim par tradīciju iedibināta jubilāru sveikšana katra mēneša pēdējā mēģinājumā.

  
Kora “Ābele” mēģinājumi notiek katru otrdienu plkst. 12.00 Vidzemes koncertzālē “Cēsis” un pirms svarīgiem pasākumiem arī ceturtdienās tajā pašā laikā.