Cesis Tourism Information Center
Pils laukums 9, Cesis
Latvia LV-4100
Ph. +371 64121815, +371 28318318
info@cesis.lv

From  October 1st until April 30th:
Monday - closed
Tuesday - Saturday - 10:00 - 17:00
Sunday - 10:00-16:00


Follow us
Reviews
» Cesis Castle » Medieval castle » Interactive map

Vispārīgi

Cēsu pils kompleksu veidoja galvenā pils un triju priekšpiļu sistēma, kas ar mūriem, torņiem un grāvjiem to aptvēra no trim pusēm. Galvenā pils celta divu dabisku gravu sadures stūrī. Līdz ar to ziemeļu un rietumu malā pili sargāja dabiskas nogāzes, savukārt no abām atlikušajām pusēm augstiene tika atgriezta ar diviem mākslīgi veidotiem grāvjiem.

Galvenā pils aizņem gandrīz 60 ´ 60 m lielu platību un to veido ap iekšējo pagalmu novietoti četri korpusi, kuru ārējiem stūriem piekļaujas trīs aizsardzības torņi. Lai nodrošinātu ordeņa brāļu liturģiskās darbības, pilī vienkopus bija izvietotas daudzas noteiktu funkciju telpas. Korpusu pagrabstāvā atradušās pārtikas, labības un saimniecībā nepieciešamo mantu noliktavas. Pirmajā stāvā bija izvietotas saimniecības telpas – virtuve, alus darītava, maizes ceptuve, savukārt, otrajā stāvā atradušās ordeņa brāļu kopdzīves telpas – kapela, remteris, dormitorijs un kapitulzāle. Korpusu bēniņstāvs un artilērijas torņi kalpoja pils aizsardzībai, savukārt miera periodos tie tika izmantoti kā noliktavas.

Pilij piegulošajās priekšpilīs atradās visdažādākās darbnīcas, kurās ordeņa brāļu uzraudzībā strādāja amatnieki. Šeit darbojās kalēju smēdes, kurpnieku, seglinieku un citu amatnieku darbnīcas, kas nodrošināja pils apgādi. Bez tam priekšpilīs atradās lielas noliktavas, zirgu staļļi un, domājams, arī ēkas transporta līdzekļu un lielgabalu glabāšanai.